skip to Main Content

המסכות מיוצרות בישראל עי קמפוס לדפוס דיגיטלי בעמ.

המסכות אינן נבדקו לתקן זה או אחר.

המסכות מיועדות להגנת הפנים מפני טיפות רוק.

לאחר הרכישה ניתן להחזיר אך ורק אם לא נפתחו מתוך האריזה כיוון שאנו בתקופה קשה של חשש מהדבקות אין אפשרות להחזירן לאחר פתיחת האריזה.

אספקה עד 4 ימי עבודה (למרבית חלקי הארץ).

המשלוח עי שליחי חברת יו.פי.אס.

Back To Top